• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
163714 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการแบบใหม่ (ก.ค.ศ.16) งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
163708 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการแบบใหม่ (ก.ค.ศ.16) งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
163636 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
163581 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
163570 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา ,-แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา ,สามัญ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 25 งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
162813 2016-06-10 หนังสือราชการภายนอก กรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อตั้งฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
162812 2016-06-10 หนังสือราชการภายนอก งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
162167 2016-06-01 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) งานบุคลากร บุคลากร วท.นม.
157880 2016-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม คกก.การดำเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559 งานบุคลากร ประธานกรรมการและกรรมการและเลขานุการ
157859 2016-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม คกก.ดำเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559 งานบุคลากร ( ประธานกรรมการ ,กรรมการและเลขานุการ)
157597 2016-03-24 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการหยุดพักผ่อนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559 งานบุคลากร ลูกจ้างประจำ ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ
157512 2016-03-23 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559 งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
151617 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ กรณีการลาครึ่งวันในตอนเช้า งานบุคลากร บุคลากร ทุกคน
151293 2016-01-22 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ งานบุคลากร บุคลากรทั้งหมด
151123 2016-01-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเยรติคุณ เนื่องในวันสตรีสกล ประจำปี 2559 งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
149840 2016-01-05 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาความดีความชอบ บุคลากร วท.นม. (ผู้บริหาร,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (2),ลูกจ้างประจำ
149839 2016-01-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม งานบุคลากร คณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รัดับสถานศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2558
149716 2016-01-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
ด่วนที่สุด
งานวิจัยฯ แผนกวิชา
149588 2015-12-30 หนังสือราชการภายนอก คู่มือ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ง่านบุคลากร บุคลากร
149499 2015-12-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการจัดงานวันครูและกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 และสอนชดเชย งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ