• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
115197 2014-08-25 หนังสือราชการภายนอก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2557
114418 ๒๕๗๒/๒๕๕๗ 2014-08-14 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือแผนกวิชากำกับดูแลและกระตุ้นเตือนให้นักศึกษากรอกข้อมูลประวัติ Resume และเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net ด่วนที่สุด ศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชา
112976 2014-07-24 ประกาศ ขอความร่วมมืออาจารย์ทึ่ปรึกษากำกับดูแลให้นักเรียนนักศึกษา กรอกขูล/แก้ไข/ปรับปรุงประวัติในระบบ www.v-cop.net แล้วให้นักเรียนนักศึกษา print out resume ส่งที่ ด่วนที่สุด งานศูนย์ข้อมูลฯ (ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วท. นครราชสีมา) แผนกวิชา
111661 ๒๑๓๒ 2014-07-04 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือแผนกวิชากำกับดูแลให้นักศึกษาทุกชั้นปีกรอกข้อมูล v-cop.net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ งานศูนย์ข้อมูลฯ หัวหน้าแผนกวิชา , หัวหน้างานครูที่ปรึกษา(ผ่านครูที่ปรึกษา)
110946 k457/2557 2014-06-26 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 (ปฎิบัติหน้าที่เวร-ยาม)
110944 k455/2557 2014-06-26 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 (ปฎิบัติหน้าที่ยาม)
110765 2014-06-24 บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมโครงการ "พบผู้ว่า ฯ หน้าเสาธง" (แผนกวิชา) วิชาการ แผนกวิชา
110761 2014-06-24 บันทึกข้อความ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Larning : PjBL) (แผนกวิชา) วิชาการ แผนกวิชา
110200 2014-06-16 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอชื่อ / ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิชาการ แผนกวิชา
102351 k112/2557 2014-02-18 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2557
100333 0206/2557 2014-01-14 หนังสือราชการภายนอก 0206 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET โศรดา ม.ราชมงคลอีสาน
99546 ๐๓๘-๒๕๕๖ 2013-12-19 บันทึกข้อความ การแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษา ระดับ ปวช.๓,ปวส.๒ และการกรอก/พิมพ์ข้อมูลประวัติ Resume ในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net งานศูนย์ข้อมูลฯ(ฝ่ายแผนฯ) แผนกวิชา
99298 k1055/2556 2013-12-16 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557<br>ยามรักษาการณ์
99297 k1054/2556 2013-12-16 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557<br>ครูพิเศษสอน
98128 ประกาศ 2013-11-25 ประกาศ วันหยุดช่วงปีใหม่และวันทำงานชดเชย
97527 k956/2556 2013-11-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
97348 b3689/2556 2013-11-11 บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินโครงการ และขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกิศล<br>นางจันทร์ทิพย์<br>
96651 2013-10-31 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 วิชาการ แผนกวิชา
96630 k918/2556 2013-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการร์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556
96565 k917/2556 2013-10-30 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 ครูพิเศษสอน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ