• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
157597 2016-03-24 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการหยุดพักผ่อนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559 งานบุคลากร ลูกจ้างประจำ ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ
157512 2016-03-23 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559 งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
151617 2016-01-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ กรณีการลาครึ่งวันในตอนเช้า งานบุคลากร บุคลากร ทุกคน
151293 2016-01-22 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ งานบุคลากร บุคลากรทั้งหมด
151123 2016-01-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเยรติคุณ เนื่องในวันสตรีสกล ประจำปี 2559 งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
149840 2016-01-05 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาความดีความชอบ บุคลากร วท.นม. (ผู้บริหาร,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (2),ลูกจ้างประจำ
149839 2016-01-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม งานบุคลากร คณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รัดับสถานศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2558
149716 2016-01-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
ด่วนที่สุด
งานวิจัยฯ แผนกวิชา
149588 2015-12-30 หนังสือราชการภายนอก คู่มือ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ง่านบุคลากร บุคลากร
149499 2015-12-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการจัดงานวันครูและกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 และสอนชดเชย งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน
142765 ๖๔๙๘ 2015-09-16 หนังสือราชการภายนอก การปรับระยะเวลาการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก
140734 2015-08-21 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือหัวหน้าแผนกวิชากำกับดูแลให้นักศึกษากรอกข้อมูล v-cop.net ด่วนที่สุด หััวหน้างานศูนย์ข้อมูล หัวหน้าแผนกวิชา
136653 2015-07-07 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) -แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ งานบุคลากร บุคลากรและผู้สนใจ
133400 2015-05-25 ประกาศ รายละเอียดค่าชุดนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 วิชาการ แผนกวิชา
131740 k245/2558 2015-04-27 คำสั่ง แต่งตั้งทำหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558
131713 k246/2558 2015-04-27 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
127066 2015-02-13 ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (โควตา) ปีการศึกษา 2558 วิชาการ แผนกวิชา งานทะเบียน งานการเงิน
123251 2014-12-19 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปี ๒๕๕๗ รอบ๒ ด่วน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
121296 2014-11-18 หนังสือราชการภายนอก ขอสั่งคำสั่งบริจาคโลหิต และขอส่งคำสั่งบริจาคโลหิต ด่วน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
116268 ๒๘๔๔ 2014-09-05 บันทึกข้อความ ขอแจ้งระยะเวลาการเข้าใช้ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับข้อมูล
v-cop.net
ศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ