• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
169549 2016-09-08 บันทึกข้อความ การเข้ารับการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร วิชาการ แผนกวิชา
169037 2016-09-01 หนังสือราชการภายนอก กรอกข้อมูลฯ งานบุคลากร ข้าราชการ ที่เป็นสมาชิก กบข
167952 2016-08-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด - เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1-2559 งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู
166724 2016-08-02 หนังสือราชการภายนอก รับสมัคร จนท.งานประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร บุคลากร วท.นม.
166691 2016-08-02 หนังสือราชการภายนอก โครงการอุปสมบทเฉลิมพะรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 งานบุคลากร บุคลากร วท.นม.
165627 2016-07-14 หนังสือราชการภายนอก รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปี2559 นิธิศ มุ่งดี นรเศรษฐ ชาติวีรัตนไตร นัฐอานนท์ เอกบุตรฐปนนท์ ปรัชญา มะลิหวล รุ่งเพชร ศักดิ์รัตนมาศ วิชาญ โชติกลาง ดำรงกุล นามพิมายะ
165309 2016-07-12 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จนท.งานประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร บุคลากร วท.นม.
165164 2016-07-11 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ทรงคุณวุฒิ สังกัด สอศ.. งานบุคลากร ข้าราชการ
164271 2016-06-30 หนังสือราชการภายนอก ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
164014 2016-06-28 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูพิเศษสอน -แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
163714 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการแบบใหม่ (ก.ค.ศ.16) งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
163708 2016-06-23 หนังสือราชการภายนอก การกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการแบบใหม่ (ก.ค.ศ.16) งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
163636 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
163581 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
163570 2016-06-22 หนังสือราชการภายนอก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา ,-แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา ,สามัญ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 25 งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
162813 2016-06-10 หนังสือราชการภายนอก กรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อตั้งฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
162812 2016-06-10 หนังสือราชการภายนอก งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน
162167 2016-06-01 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) งานบุคลากร บุคลากร วท.นม.
157880 2016-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม คกก.การดำเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559 งานบุคลากร ประธานกรรมการและกรรมการและเลขานุการ
157859 2016-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม คกก.ดำเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559 งานบุคลากร ( ประธานกรรมการ ,กรรมการและเลขานุการ)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ