• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
180340 2017-02-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ และพนักงานราชการ ทุกคน
178606 2017-02-01 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สอศ. งานบุคลากร ข้าราชการ
178387 2017-01-31 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร
178299 2017-01-30 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน
178027 2017-01-27 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
178015 2017-01-27 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง งานบุคลากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
177998 2017-01-26 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้งชั่วคราว ครั้งที่ 2 (เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ ) งานบุคลากร บุคลากร
177014 2017-01-13 หนังสือราชการภายนอก
176807 2017-01-11 หนังสือราชการภายนอก บัตรรับรองการรักษาพยาบาล (สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา งานบุคลากร พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน ,เจ้าหน้าทีธุรการ
176385 2017-01-06 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ -งานแนะแนว) ครั้งที่ 2 งานบุคลากร บุคลากร
174796 2016-12-15 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียน (ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชา (ปรับขยายช่องลงนาม)) วิชาการ แผนกวิชา
172858 2016-11-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือแผนกวิชาแจ้งและกำกับดูแลให้นักเรียนนักศึกษากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) ระบบใหม่ ปีการศึกษา ผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา
172625 2016-10-25 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบบจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ครั้งที่ 2
(แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร
172558 2016-10-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการทำกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ หลังกิจกรรมหน้าเสาธง งานบุคลากร บุคลากรทั้งหมด
172548 2016-10-20 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต ,แมคคาทรอนิกส์ ,ช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาสามัญ (สังคม ,วิทยาศาสตร์)
งานบุคลากร บุคลากร
172475 2016-10-19 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
172398 2016-10-18 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( เทคนิคการผลิต,แมคคาทรอนิกส์ ,ช่างกลโรงงาน,สามัญ (สังคม) วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์).pdf งานบุคลากร บุคลากร
172397 2016-10-18 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อ งานบุคลากร บุคลากร ,ผู้สมัครสอบ
171715 2016-10-10 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพืทางการศึกษา งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน
170425 2016-09-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม งานบุคลากร ข้าราชการ ทุกคน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ