• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
186005 2017-05-29 หนังสือราชการภายนอก บันทึกขอเชิญประชุมและสรุปประชุมวันไหว้ครู ปี25560 งานแนะแนวฯ หัวหน้าแผนกครูรแนะแนวทุกแผนก
186002 2017-05-29 หนังสือราชการภายนอก บันทึกขอเชิญประชุมและสรุปประชุมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2560 หัวหน้าแผนกและครูแนะแนว
185710 2017-05-24 หนังสือราชการภายนอก ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง งานแนะแนว หัวหน้าแผนกทุกแผนก
185709 2017-05-24 หนังสือราชการภายนอก ประสาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาโครงการ"ทุนเรียนดี สร้างอาชีพ" งานวแนะแนว หัวหน้าแผนกทุกแผนก
185702 2017-05-24 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) -ครูพิเศษสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา
185684 2017-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมนักเรียน นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเรียน (กยศ) งานแนะแนว หัวหน้าแผนกทุกแผนก
185683 2017-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมนักเรียน นักศึกษาที่กู้ยืมเรียน(กยศ) งานแนะแนว หัวหน้าแผนกทุกแผนก
185557 2017-05-22 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน) จาก งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทั้งหมด
184945 2017-05-11 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทั้งหมด
184669 2017-05-04 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการแต่งกาย งานบุคลากร บุคลากรในสังกัด วท.นม.
183791 2017-04-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา งานบุคลากร คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงงานราชการ
183057 2017-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม คกก. ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ (ตามคำสั่ง 239/2560 ลว 27 มี.ค.2560 ) งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย , หัวหน้าแผนกวิชา,สารบรรIฝ่าย,แผนกวิชา
183034 2017-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ /สารบรรณฝ่าย
182443 2017-03-16 หนังสือราชการภายนอก ตราสัญลักษณ์ กิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการ
182333 2017-03-15 หนังสือราชการภายนอก ผู้อำนวยการวิทยาลัย ไปต่างประเทศ งานบุคลากร บุคลากร ในสังกัด
181350 2017-03-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทั้งหมด
181338 2017-03-01 หนังสือราชการภายนอก แจ้งปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร ทุกๆคน
181337 2017-02-28 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้น + สมุดบันทึกผลงานและคุณความดี ครั้ง ที่ (1 เมษายน 2560) งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ , ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
181327 2017-02-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ข้าชการในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ , ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ทุกคน
180396 2017-02-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560 งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทุกคน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ