• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
194932 2017-09-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการ ,หัวหน้าแผนกวิชา
194798 2017-09-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ,หัวหน้าแผนกวิชา
194526 2017-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เรียน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
193518 2017-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม -งานมุทิตาจิตและจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
193390 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก กำหนดจัดงานมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 งากงานบุคลากร บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ทุกท่าน
193384 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขอเลื่อนขั้น -ส่งพร้อมสมุดบันทึกความดี งานบุคลากร ข้าราชการครู (คศ.4)-สารบรรณ ก่อสร้าง/ช่างเชื่อม
193378 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ -สารบรรณฝ่าย
193376 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ /สารบรรณฝ่าย
193375 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร ข้าราชการ ม.38 ค(2)
193291 2017-09-01 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)
งานบุคลกร ข้าราชการ ทุกคน
193289 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร ลูกจ้างประจำ ทุกคน กรอกแบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้ผู้บังคับบัญชาลำดับขั้น ได้ประเมินพร้อมทั้งให้ความเห็น ตามแบบประเมินที่กำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งที่ห้องงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
193283 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้ผู้บังคับบัญชาลำดับขั้น ได้ประเมินพร งานบุคลากร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
193243 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) งานบุคลากร หัวหน้างาน
193241 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) งานบุคลากร หัวหน้าแผผนกวิชา
193237 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือน +สุดบันทึกความดี ครั้งที่ 2 (ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ,ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
192929 2017-08-28 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการ , ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
192637 2017-08-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่าบบริหารทรัพยากร บุคลากรทุกคน
192497 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทุกคน
192462 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร วท.นม
191937 2017-08-15 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Technology งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ