• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
193289 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร ลูกจ้างประจำ ทุกคน กรอกแบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้ผู้บังคับบัญชาลำดับขั้น ได้ประเมินพร้อมทั้งให้ความเห็น ตามแบบประเมินที่กำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งที่ห้องงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
193283 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้ผู้บังคับบัญชาลำดับขั้น ได้ประเมินพร งานบุคลากร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
193243 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) งานบุคลากร หัวหน้างาน
193241 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนพร้อมแนบสมุดบันทึกผลงานและคุณความดี (ระหว่าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) งานบุคลากร หัวหน้าแผผนกวิชา
193237 2017-08-31 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือน +สุดบันทึกความดี ครั้งที่ 2 (ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ,ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
192929 2017-08-28 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการ , ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
192637 2017-08-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่าบบริหารทรัพยากร บุคลากรทุกคน
192497 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทุกคน
192462 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร วท.นม
191937 2017-08-15 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cloud Technology งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทางการศึกษา ม.38 ค (2) และเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน
191926 2017-08-11 หนังสือราชการภายนอก 1. แจ้งเปลี่ยนวันจัดงานมุทิตาจิต และงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
2. ขอเชิญร่วมงาน
3. คำนิยม
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และบุคลากร วท.นม. ทุกคน
191190 2017-08-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี และรับสมัครนักศึกษาใหม่ งานแนะแนว แผนกวิชา
191189 2017-08-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคาระห์ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการตำรวจในสังก งานแนะแนว แผนกวิชา
191188 2017-08-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสร้างอนาคต งานแนะแนว แผนกวิชา
190990 5662/2560 2017-08-02 หนังสือราชการภายนอก มาตรการกำกับ ควบคุมยาสูบ และแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาศูนย์พัฒนาส่งเสริม5662
190302 2017-07-25 หนังสือราชการภายนอก ประกาศคุรุสภา และขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือกฯ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจะปี พ.ศ.2560 (ภายใน 26 ก.ค.2560) งานบุคลากร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
189405 หนังสือรับ 5018 2017-07-13 หนังสือราชการภายนอก การปรับปรุงมาตตราฐานตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน
188536 2017-07-03 หนังสือราชการภายนอก มติ ครม.-ประกาศหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา งานบุคลากร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
188518 2017-07-03 หนังสือราชการภายนอก วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา งานบุคลากร บุคลากร วท.นม.
188312 2017-06-29 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ