• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
200935 2017-12-28 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาพณิชยการ งานบุคลากร บุคลากร
200934 2017-12-28 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลสอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) -แผนกวิชาพณิชยการ
200594 2017-12-21 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง งานบุคลากร ฝ่าบยริหารทรัพากร บุคลากรทั้งหมด
200484 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัคร -สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำห้าที่สอน) แผนกวิชาพณิชยการ จำนวน 1 อัตรา งานบุคลากร บุคลากรทุกคน
198663 vb 4312/2560 2017-11-21 บันทึกข้อความ ขออนุญาตส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง / นางสาววิสุดา นาโสก) วิชาการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
197271 2017-10-31 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการแต่งกาย งานบุคลากร ฝ่ายบริหาทรัพยากร บุคลากรทุกคน
196603 2017-10-17 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง วท.นม. ที่ 806/2560 ลว 29 ก.ย.2560 (ครูพิเศษสอน) งานบุคลากร ครูพิเศษสอน
195764 2017-10-03 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทุกคน
195670 2017-10-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2-2560 งานบุคลากร คกกงประเมิน และพนักงาราชการ 4 ราย
194933 2017-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการ
194932 2017-09-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการ ,หัวหน้าแผนกวิชา
194798 2017-09-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ ,หัวหน้าแผนกวิชา
194526 2017-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เรียน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
193518 2017-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม -งานมุทิตาจิตและจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
193390 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก กำหนดจัดงานมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 งากงานบุคลากร บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ทุกท่าน
193384 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขอเลื่อนขั้น -ส่งพร้อมสมุดบันทึกความดี งานบุคลากร ข้าราชการครู (คศ.4)-สารบรรณ ก่อสร้าง/ช่างเชื่อม
193378 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ -สารบรรณฝ่าย
193376 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก งานบุคลากร รองผู้อำนวยการ /สารบรรณฝ่าย
193375 2017-09-04 หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอขเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560) งานบุคลากร ข้าราชการ ม.38 ค(2)
193291 2017-09-01 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)
งานบุคลกร ข้าราชการ ทุกคน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ