• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
87570 ๐๔๘/๒๕๕๖ 2013-06-04 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเชิญประชุม งานศูนย์ข้อมูลฯ หัวหน้าแผนก ,ครูที่ปรึกษา ปวช.๒,ครูสอนคอมฯ
87163 k361/2556 2013-05-27 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในสถานศึกษา อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ
87151 2013-05-27 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเชิญประชุม หัวหน้งงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้อำนวยการ
86985 ๐๔๒/๒๕๕๖ 2013-05-22 บันทึกข้อความ ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าปรับปรุงข้อมูล "ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา" V-cop.net (นายประเวศ ยอดยิ่ง) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่องานอาชีพ
86984 042/2556 2013-05-22 บันทึกข้อความ ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าปรับปรุงข้อมูล "ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา" หรือ V-cop.net (นายประเวศ ยอดยิ่ง) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่องานอาชีพ
86982 ๐๔๒/๒๕๕๖ 2013-05-22 บันทึกข้อความ ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าปรับปรุงข้อมูล "ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา" หรือ V-cop.net ด่วน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่องานอาชีพ
86898 ๐๔๒/๒๕๕๖ 2013-05-21 บันทึกข้อความ ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าปรับปรุงข้อมูล "ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา" หรือ V-cop.net ด่วน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่องานอาชีพ
86847 042/2556 2013-05-21 บันทึกข้อความ ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าปรับปรุงข้อมูล "ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา" หรือ V-cop.net งานศูนย์ข้อมูล ฯ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่องานอาชีพ
85494 k294/2556 2013-04-25 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556
85493 k293/2556 2013-04-25 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556
85492 k292/2556 2013-04-25 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
84687 0603 2013-04-01 หนังสือราชการภายนอก แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด่วน ศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชา
84685 2013-04-01 หนังสือราชการภายนอก แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด่วน งานศูนย์ข้อมูลฯ หัวหน้าแผนกวิชา
83032 ศธ๐๖๑๒/๒๔ 2013-02-26 หนังสือราชการภายใน ผลการประเมินการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานทะเบียน
82792 2013-02-21 ประกาศ ฝากด้วยนะคะ
*****ประกาศ ปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555*****

ด่วนที่สุด
82335 0468 2013-02-12 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือให้นักศึกษากรอกข้อมูล v-cop งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชา/หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา
82330 0468 2013-02-12 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือแผนกวิชาให้นักศึกษากรอกข้อมูล v-cop ด่วนที่สุด งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชา/หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา
75882 บุคลากร 2012-09-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน
74646 2012-08-31 บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือแผนกวิชาให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามระบบ v-cop.net ภายในวันที่ 14 กันยายน 2555 ด่วน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ แผนกวิชา
74415 2012-08-28 ประกาศ ขอเชิญเจ้าหน้าที่งานปกครองประชุม ในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ขอเปลี่ยนสถานที่จากห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ เป็น ห้องเรียนอาคารตึกเทคนิคการผลิต ชั้น 2 งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่งานปกครองแผนกทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/24 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ