• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
96547 k916/2556 2013-10-30 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 ยามรักษาการณ์
96375 5766/2556 2013-10-28 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่ง80, 81, 82แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ปี56 วีระชัย วท.มหาสารคาม 5766
93394 ศธ ๐๖๑๒/๒๑๕ 2013-09-06 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบสอบถามศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (สำหรับให้นักศึกษากรอก ศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชา
93392 ศธ ๐๖๑๒/๒๑๔ 2013-09-06 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ด่วน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ แผนกวิชา
93391 2819 2013-09-06 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการประเมินผล V-cop.net ด่วน ศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชา
93390 ศธ ๐๖๑๒/๒๑๕ 2013-09-06 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งกำหนดการประเมินผลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) ด่วน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้าแผนก/ครูที่ปรึกษา
92847 2013-08-29 บันทึกข้อความ ส่งโครงร่างงานวิจัยและงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 56 ครั้งที่ 2<br> งานวิจัย พัมนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ครูผู้สอนทุกท่าน
92707 2013-08-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ด่วน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
92568 k741/2556 2013-08-26 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ กย. - ตค. 56
92459 k742/2556 2013-08-22 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ กย. - ตค. 2556
92449 k740/2556 2013-08-22 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ กย. - ตค. 2556
91018 2013-07-29 คำสั่ง คำสั่ง บริจาคโลหิต วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
91014 2013-07-29 บันทึกข้อความ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต
วันที่๘สค๕๖
[
89797 P075/2556 2013-07-08 บันทึกข้อความ กำหนดการส่งโครงร่างงานวิจัยและงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556 ฝ่ายแผนงานฯ หัวหหน้าแผนกวิชาและครูผูู้สอนทุกท่าน
88761 1885/2556 2013-06-25 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเชิญประชุม (V-cop.net) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
88698 1885/2556 2013-06-25 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเชิญประชุม ศูนย์ข้อมูลฯ หัวหน้าแผนกวิชา , ครูที่ปรึกษา ,ครูสอนคอมฯ
88541 2013-06-21 หนังสือราชการภายนอก username และ password สำหรับให้นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบ V-cop.net ศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชา
88540 2013-06-21 หนังสือราชการภายนอก username และ password ปวช.1 , ปวส.2 สำหรับนำเข้าข้อมูล v-cop.net ค่ะ ชัญญานุช
88443 2013-06-19 หนังสือราชการภายนอก การกรอก ปรับปรุง ข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์ข้อมูลฯ แผนกวิชา
88403 k486/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งหน้าที่ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน กรกรฎาคม - สิงหาคม 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/25 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ