• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
210296 2018-05-21 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง 297 แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการ ภาคเรียนที่ 1-2561
210295 2018-05-21 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง 297 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1-2561
210140 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง 297 มอบหมายและหน้าที่ราชการ ภาคเรียนที่ 1-2561
209803 2018-05-11 คำสั่ง ครูที่ปรึกษา 2561 ดำรงกุล ดำรงกุล
208363 2018-04-12 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู (คูปองครู) งานบุคลากร / ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรที่สนใจ
207213 2018-03-21 หนังสือราชการภายนอก คำสั่ง 225 แต้งตั้ง คกก.จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร วท.นม.
206858 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานตื ประจำปี พ.ศ.2561 งานบุคลากร บุคลากร วท.นครราชสีมา
206015 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561 (1 เม.ย.2561) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
205896 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ม.ย.2561) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการ , ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทุกคน
205731 2018-02-28 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทั้งหมด
205640 2018-02-27 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 งานบุคลกร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรทั้งหมด
205506 2018-02-26 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ -งานวิชาการ
205052 2018-02-20 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยาการ บุคลากรทุกคน
204916 2018-02-20 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ) งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร
203566 2018-02-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2-2560 งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
202497 2018-01-23 หนังสือราชการภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการในเวลาและนอกเวลาราชการ งานบุคลากร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
202442 2018-01-23 หนังสือราชการภายนอก การลงเวลาปฏิบัติราชการในเวลาและนอกเวลาราชการ ผอ. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
201394 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากร วท.นม. ผู้สนใจ
201042 2017-12-29 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา งานบุคลากร บุคลากร
200935 2017-12-28 หนังสือราชการภายนอก ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาพณิชยการ งานบุคลากร บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ